Michał Stuss

dr n. med.

Michał Stuss

Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Katedra Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi