ortopeda, lekarz w trakcie specjalizacji

lek.

Filip Płużański

Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Szpitala im. WAM w Łodzi